گوهرنویس

سیری در امواج خروشان اقیانوس بی‌کران نهج البلاغه

گوهرنویس

سیری در امواج خروشان اقیانوس بی‌کران نهج البلاغه

گوهرنویس
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

مطالب مربوط به ماهیت دنیا و دنیاگراییخداوند دنیا را براى دوستانش نگزید

توصیف آنان که خواهان دنیا نیستند!

شادی با اندک دنیا شاخصه دنیاپرستان

چهار ویژگی منحصر به فرد دنیا

فریفته دنیایى و سرزنشش مى نمایى!؟
آدمى در جهان نشانه است و تیرهاى مرگ بدو روانه

دنیا همچون گرد کاهی بی ارزش

کم‌تر از آب بینی بُز زکامی

مشمئزکننده‌تر از استخوان خوک مرده در دست جذامی 

ناچیزتر از نیم‌خورده ملخدنیاپرستان سگان عوعوکنان

خوابگردها

وقت شما تمام شد، تشریف ببرید!

دنیا؛ نصیحت‌گری صادق

توصیف دنیا در بیان امیر بیان

توشه گیری از دنیا در کلام حضرت امیر ع

کلام حضرت امیر ع در ستایش دنیا! 

گوهر انسانیّت انسان و دنیا

توصیف دنیاپرستان در کلام حضرت امیر ع 

دنیا همچون مار استتا به خود آیی تمام شده!


دنیا را بفروش، نه خود را!


کلام امیرالمومنین ع درباره دل نبستن به دنیا

خاصیت دنیا در کلام حضرت امیر علیه السلام 


نتیجه اعتماد به دنیا و کدخدا


نشانه‌های حبّ دنیا از زبان امیر بیان علیه السلام


شما در دنیا فقط مهمان هستید